GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) of AVR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wil je meer weten over AVG (algemene verordening gegevensbescherming of in het Engels General Data Protection Regulation GDPR)? Lees dan onderstaande tekst en flyer.

De gegevensbeschermingsautoriteit schrijft op hun website heel duidelijk over de bescherming van persoonsgegevens. Via volgende link kan je hun website bezoeken: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Om jullie te helpen zetten we hier belangrijkste beginselen rond het ‘Recht van afbeelding’ op een rijtje. (bron: Gegevensbeschermingsautoriteit (Recht op afbeelding: Principes) – Geraadpleegd op 31 maart 2022)

Het “recht op afbeelding” laat iedereen toe om zijn recht op privacy te laten respecteren. Zo kan een internetgebruiker bijvoorbeeld weigeren om zijn of haar beeld te laten reproduceren of te verspreiden op welk medium dan ook, zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Ook na uw dood overleeft uw recht op afbeelding twintig jaar en kunnen uw erfgenamen dit laten gelden.

Het nemen van een foto en het (verder) gebruiken van die foto is daarom afhankelijk van uw toestemming.

Het feit dat een persoon ermee instemt om gefotografeerd of gefilmd te worden, betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij instemt met de publicatie of verspreiding van deze beelden. Deze twee toestemmingen staan los van elkaar en moeten daarom apart worden gevraagd. Om de toestemming gemakkelijker te kunnen bewijzen, wordt u aangeraden om gebruik te maken van een schriftelijk akkoord.

Praktische toepassing

  • Het meest voorkomende geval waar u mee te maken krijgt is meestal wanneer u merkt dat uw persoon het centrale onderwerp is op foto’s of video’s die online gepost worden zonder uw toestemming. In dit geval kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betreffende site (een fotograaf, een blogger…) door uw recht op verwijdering als voorzien in de AVG, te doen gelden. Als u een antwoord krijgt dat u niet bevredigend vindt of geen antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de GBA of de zaak aanhangig maken bij de rechtbank.
  • Een andere mogelijke situatie is wanneer u uw akkoord heeft gegeven om te worden gefotografeerd, maar u wilt niet langer dat het online wordt getoond. In dit geval kan het bestaan van uw toestemming nauwelijks uw verzoek tot herroeping rechtvaardigen, tenzij de online plaatsing niet in overeenstemming is met de voorwaarden van het schriftelijk akkoord. Als de fotograaf bijvoorbeeld weigert aan uw verzoek te voldoen, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter.

Binnen het ‘Recht van de afbeelding’ zijn er ook enkele bijzonder gevallen met betrekking tot foto’s op openbare plaatsen en van publieke personen (bron: Gegevensbeschermingsautoriteit (Recht op afbeelding: Bijzondere gevallen– Geraadpleegd op 31 maart 2022)

Er wordt verondersteld dat uw impliciete toestemming is gegeven wanneer u verschijnt op foto’s genomen op openbare plaatsen (parken, tentoonstellingen…). Inderdaad, het zou fysiek onmogelijk zijn om de toestemming te krijgen van alle mensen die op de foto aanwezig zijn. Toch is uw toestemming nog steeds vereist voor het maken, gebruiken en reproduceren van foto’s waarin u het hoofdonderwerp bent.

Wanneer u of andere personen als ondergeschikte elementen voorkomen op een foto of video die op een openbare plaats is gemaakt (bijvoorbeeld een foto van een monument, een tentoonstelling, etc.), wordt er in principe van uitgegaan dat uw toestemming voor het verdere gebruik van deze foto of video niet nodig is.

Hetzelfde principe geldt ook voor beelden van “menigten” die het niet mogelijk maken om een persoon op een specifieke manier te identificeren.

In principe hoeven ook publieke personen (bijv. politici, sportsterren, kunstenaars, enz.) geen voorafgaande toestemming te geven. Inderdaad, in dit geval is het recht op informatie van toepassing, mits het naleven van bepaalde voorwaarden. De afbeelding van een publiek persoon moet dus een informatief doel nastreven (d.w.z. geen commercieel doel) en het mag het recht op privacy niet schenden. Bovendien zullen bepaalde personen alleen met publieke personen worden gelijkgesteld bij een welbepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld een ramp of een misdrijf). Hun beeltenis moet dus iets te maken hebben met deze gebeurtenis en na een bepaalde periode heeft de betrokkene het recht om te worden vergeten.

Wanneer je beeldmateriaal wil gebruiken wil delen op netwerksites moet je oppassen. Als je beeldmateriaal onbeveiligd op het net publiceert, heb je geen controle meer over het verdere gebruik van het beeldmateriaal. Dit moet duidelijk meegedeeld worden aan de persoon die toestemming geeft (op voorhand).

We raden alle organisaties aan dit zo veel mogelijk te vermijden. Als je beeldmateriaal onbeveiligd op het internet post, heb je het niet meer onder controle en kan dit een eigen leven leiden.

Personen en verenigingen geven zelf persoonsgegevens vrij op sociale netwerksites. Als je informatie onbeveiligd op het internet plaatst, verliest de betrokkene – die hier vaak niet van op de hoogte is – er de controle over. Het is dus verboden om zonder toestemming persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van iemand anders te delen. Er moet in principe steeds toestemming gevraagd worden voor gerichte beelden.

Privacyrisico’s met betrekking tot identiteits- en imagoschade kunnen in grote mate onder controle gehouden worden door volgende richtlijnen:

  • beveilig het fotomateriaal (zorg dat het niet zomaar kan gekopieerd of gedownload worden)
  • plaats het materiaal op eigen sites met beperkte toegang ( enkel leden, deelnemers,…)
  • gebruik de op sociale netwerksites aanwezige privacy-instellingen
  • gooi niet zomaar alles online. Denk na over wat je op het internet zet. Gebruik geen beeldmateriaal dat compromitterend kan zijn voor de betrokken personen.

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw privacy? Bekijk dan volgende link: www.samana.be/privacy

Blog op WordPress.com.