Verzekeringen

Goed verzekerd!

Samana drijft op het engagement van vele duizenden mensen, zoals jij.

Samana wil je hierbij op een zo goed mogelijk manier ondersteunen. Daar hoort ook een goede verzekering bij.

We bieden je graag de zekerheid dat de kosten worden terugbetaald indien er tijdens jouw engagement iets mis loopt. Laat ons samen duimen dat we hierop nooit een beroep moeten doen. Maar je weet maar nooit.

We hebben goede en transparante polissen afgesloten met onze verzekeraar, DVV-verzekeringen. De uitgebreide polissen zijn de basis bij mogelijke onduidelijkheid. Alle bedragen en tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

Deze brochure blijft dus slecht geldig onder voorbehoud van eventuele wijzigingen binnen de polis. Het spreekt voor zich dat we jou daarover dan ook opnieuw correct informeren.
Vanaf 2020 hebben we er voor gekozen om alle deskundigheid rond verzekeringen te bundelen bij enkele specialisten. Deze zijn actief op het nationaal secretariaat in Brussel. Met al je vragen, maar ook voor het aangeven van een ongeval kan je rechtstreeks bij hen terecht.

Ook voor het opvragen van de stand van zaken van jouw verzekeringsdossier zijn zij de aangewezen personen. In deze brochure ontdek je de nodige informatie over de Samana-verzekering en wat je moet doen mocht je tijdens een Samana-activiteit toch een ongeval hebben.

De Brochure verzekeringen vind je op de nationale website van Samana:
https://www.samana.be/wp-content/uploads/2020/03/200316_Verzekering_Samana.pdf