Infomomenten door een CM-collega

In het ruime aanbod van Gezonde buurt vind je onder meer infosessies, workshops en methodieken om de gezondheid in de buurt of bij jouw vereniging te verbeteren. We baseren ons steeds op betrouwbare informatie, voor vormingen doen we steeds beroep op competente lesgevers. We zetten graag een aantal vormingen in de kijker:

Vroegtijdige zorgplanning

Weten jouw naasten wat jij belangrijk vindt als je ongeneeslijk ziek wordt? Of je een ongeval overkomt? Welke keuzes je zou maken in bepaalde situaties? Daarover het gesprek aangaan, is vroegtijdige zorgplanning. Je krijgt antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe zit de wetgeving in elkaar?
  • Wie kan mij bijstaan als ik mezelf niet meer voldoende kan
    uitdrukken?
  • Welke formulieren en documenten moet ik invullen?

Financiële tegemoetkoming bij chronische ziekte

Wie een handicap heeft of chronisch ziek is, heeft bepaalde sociale rechten, ongeacht de leeftijd. Die rechten zijn verbonden aan voorwaarden zoals arbeidsongeschiktheid, verminderde zelfredzaamheid, gezinssituatie en inkomenssituatie. Hoe weet je of je aan die voorwaarden voldoet en hoe je gebruik maakt van je rechten? (duur 1u30)

CM, een huis met vele kamers

Het CM Gezondheidsfonds is een huis met vele kamers. Het team Maatschappelijk Werk is daar één van. Maak in deze infosessie kennis met het Team Maatschappelijk werk en kom te weten hoe zij je verder op weg kunnen helpen. (duur 1u30)

Praktische informatie

Prijs

Gratis bij een minimum van 20 deelnemers. Werk eventueel samen met andere afdelingen of organisaties.

Indien het beschikbare budget voor gratis vormingen bereikt is moet je wel betalen. We bespreken dit vooraf. Tip, leg de vorming zo vroeg mogelijk in het jaar vast.

Afspraken

Jij zorgt voor een zaal en de promotie. De Gezonde Buurt zorgt voor een gekwalificeerde lesgever.

Blog op WordPress.com.