Vormingen

Door middel van vormingen willen wij vrijwilligers ondersteunen in hun engagement en chronisch zieke mensen en mantelzorgers weerbaarder maken. Deelnemen aan een vorming is ook ontmoeten, elkaar beter leren kennen. Het biedt tevens een kans tot ervaringsuitwisseling en elkaar te versterken.

In onderstaande brochure vind je het vormingsaanbod voor 2023 terug en kan je de inhoud van de vormingen vinden.

In het laatste document ‘Info lesgevers’ vind je het overzicht van de lesgevers. Je neemt zelf contact op met de lesgever en betaalt €60 en verplaatsingsonkosten na de vorming. Via het waarderingsbudget kan je rekenen op een eenmalige tussenkomst van €75.

In deze brochure vind je de infosessies die we organiseren voor alle vrijwilligers van de provincie Antwerpen

Blog op WordPress.com.