Ziekelijk gelukkig

Vrij naar Janet Boermeester in 'Ziekelijk gelukkig. Postief leven met een chronische ziekte.'

Hoop bloeit op
als ik geloof dat wat ik doe
gewicht in de schaal legt.

Hoop koesteren
betekent geloven
om tot op zekere hoogte
invloed uit te oefenen op mijn
omstandigheden.

Ik ben niet langer een speelbal
van krachten buiten mezelf.
Denken in mogelijkheden
en niet meer in beperkingen.
Zelf verantwoordelijkheid opnemen
voor wat ik kan,
dat doet me herleven.

Ik laat mij niet ontmoedigen
door tegenslag,
ik word sterker door mijn volharding.
Daar ligt voor mij de weg van
opstijgen uit mijn beperkingen.