Werkvormenbox Goesting en talent

Doelgroep: Vorming voor vrijwilligers

INLEIDING

Samana zit boordevol mensen met goesting en talent. In deze koffer vinden we allerlei manieren waarop je elkaars talenten kan leren kennen, zodat je vraaggericht kan werken, op basis van je goesting en talent. Doen jullie mee?

Waarom?

We willen plaatselijke initiatieven sterker laten groeien vanuit goesting en talent, zodat deze initiatieven dichter bij de vraag van de doelgroep en vrijwilligers aansluit.

Dit heeft als effect: meer maatwerk, meer differentiatie en meer kleinschalige initiatieven. Waardoor de aantrekkingskracht voor nieuwe mensen versterkt en er meer kansen tot samenwerking ontstaan. Zo bereiken we ook meer jonge mensen.

Hoe?

We helpen mensen om te focussen op talenten en hoe we deze kunnen ontdekken, ontplooien, uitdagen. Het gaat hier zowel om de talenten van de vrijwilligers als van mensen met een chronische ziekte.

Wat?

Om dit te realiseren vind je hier een verzameling van werkvormen terug waaruit je kan putten. Deze verzameling bestaat op papier en hier op Dagora. Dit maakt het mogelijk dat je eenvoudig die werkvorm kan kiezen die bij jou en bij je groep past.

  DOWNLOADS

Wegwijs in de werkvormen

Je vindt hier een hele collectie werkvormen. In dit document vind je de toelichting van waarom deze collectie er gekomen is, hoe je ermee aan de slag kan gaan en wat er dan concreet is uitgewerkt. Het helpt je op weg om te vinden waar jij net naar op zoek bent.

1. Ervaaroefening: We delen meer dan we denken

Als mens zijn we soms geneigd om in wij-zij termen te denken. In de plaatselijke afdeling vertaalt dit wij-zij zich vaak naar: wij, de vrijwilligers en zij de mensen waarvoor we het doen. De mensen met een chronische ziekte, de mantelzorgers, de mensen met nood aan sociaal contact.

Om meer stem te geven aan de doelgroep is het interessant om mensen te laten ERVAREN dat er meer is dat ons verbindt dan wat je op het eerste zicht zou denken. Deze verbindende ervaring kan de basis leggen om daarna meer SAMEN doen.

2. Complimenten- en talentenkaartjes

Deze werkvorm kan je inzetten als je wat tijd wilt maken om een eerste keer op ontdekking te gaan naar wat talenten zijn die in een groep aanwezig zijn.

Voor veel mensen is het niet evident om “zomaar” te benoemen wat hun talenten zijn. Vaak stellen mensen zich eerder bescheiden op. Toch zijn er heel wat dingen waar je goed in kan zijn. De kaartjes geven een beeld van wat talenten allemaal kunnen zijn.

Er zijn 2 versies van deze kaartensets: complimentenkaartjes en talentenkaartjes.

3. Talentenwolk wereld

Deze werkvorm zet je in om mensen te inspireren om woorden te geven aan talenten. Het is niet altijd eenvoudig om een talent te benoemen. De talentenwolk geeft een aantal concrete mogelijkheden aan.

4. Kennismakingskaarten

De kennismakingskaarten laten mensen op een originele, speelse en toegankelijke manier met elkaar kennismaken. Tegelijkertijd bieden ze ingang om diepere lagen aan te boren. Door deze kaarten te gebruiken leren de deelnemers van een training elkaar (én zichzelf) op een andere manier kennen!

5. De Line-up 

Deze werkvorm zet je in om een inschatting te maken van waar groep staat in functie van het onderwerp van het gesprek. Door deze werkvorm krijg je een idee van hoe mensen zich ‘positioneren’ ten opzichte van een bepaald thema.

Bijvoorbeeld hoe graag willen mensen eens iets nieuws uitproberen. 0 staat voor helemaal niet graag en 10 staat voor ‘ja, laat ons er gister aan beginnen’.

 6. Teken je hand afdeling

Deze werkvorm zet je in als je samen met je afdeling wil stilstaan bij hoe je afdeling werkt. Het maakt je bewust van de dingen waar je blij mee bent en dingen die je misschien liever anders ziet. Je krijgt een idee van wat de vrijwilligers graag nog eens zouden willen doen, waar zij goesting voor hebben. Vanuit dit overzicht kan je op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.

7. Teken je hand individueel

Deze werkvorm zet je in als je zelf wilt stil staan bij wat je eigen talenten zijn, waar je op gericht bent, waar je nog over wilt bijleren. Je kan ook aan anderen vragen om dit voor zichzelf in kaart te brengen. Het resultaat is dat je achteraf een beter zicht hebt op wat jouw bezighoudt.

8. Filmpje goesting en talent 

In dit filmpje nemen mensen van de doelgroep zelf het woord met een duidelijke boodschap: het doet deugd om geholpen te worden, maar ook zij kunnen anderen helpen (minuut 3.40). Iedereen kan iets voor een ander betekenen (minuut 9.15). En zoals steeds zit het in de kleine dingen (minuut 10.41).

Kortom: iedereen heeft talenten en iedereen kan iets voor een ander betekenen. De kracht is dat deze boodschap vanuit de mensen zelf komt.

9. Talenten benoemen met post-its

Deelnemers laten ervaren hoe het is om de talenten van anderen te benoemen en van anderen feedback te krijgen over wat zij als jouw talenten zien. Taal geven aan spreken over talenten in Samana.

 10. Talentenbingo

Deze werkvorm zet je in om op een speelse manier iets meer te weten te komen over elkaar en over elkaars talenten. Je kan dit toepassen in verschillende groepen: vergadering, ontmoeting, vakantie…

Dit gebeurt in een leuke, activerende sfeer. Handig in te zetten bij de start van een samenkomst, als een vorm van kennismaking.

11. Vriendenboekje 

Deze werkvorm zet je in om in een groep een zicht te krijgen op wat mensen graag doen, wat mensen hun talenten zijn. Je komt meer te weten over de groepsleden en alle info blijft voor iedereen beschikbaar.

Je kan het o.a. gebruiken om: nieuwe dingen van elkaar te weten te komen, elkaars talenten te leren kennen, je meer verbonden te voelen als groep, als mooie herinnering aan een fijne vakantiegroep

Het is bruikbaar voor iedereen die nieuwsgierig is naar wie de mensen in zijn of haar groep nu eigenlijk zijn (Samana-vrijwilligers, leden, vakantiegroep, mantelzorgers…).

12. Droomkaart 

Deze werkvorm zet je in als je op zoek bent naar een handig, eenvoudig hulpmiddel om mensen te bevragen wat iemand graag nog eens zou doen. Om heel concreet op zoek te gaan naar waar iemand van droomt, wat iemand nog eens heel graag zou willen doen.

Eens je dit weet, kan je samen op zoek gaan naar hoe je deze droom waar kan maken.

13. Sleutelbos

Deze werkvorm zet je in als je mensen met elkaar wilt laten kennismaken op een speelse manier. En ook de ruimte geeft om iets dieper contact met elkaar te leggen, dan enkel elkaars naam kennen. Je komt via deze werkvorm verrassende dingen van elkaar te weten.

14. Reflectietekst 'Ons mensen'

Soms blijven we dingen doen zoals we ze doen, gewoon omdat we het zo gewend zijn, uit gewoonte. Deze tekst laat je daarbij stil staan. De tekst maakt je meer bewust dat gewoonten soms diep ingesleten zijn en dat het goed is om deze af en toe in vraag te stellen. Het in vraag stellen, maakt dat er ruimte komt om opnieuw stil te staan bij wat mensen écht willen omdat het belangrijk voor ze is en niet alleen maar uit gewoonte.

Het verruimt ook je blik naar de wensen en de vragen van mensen die je op dit moment nog niet bereikt, maar die potentieel ook veel deugd kunnen hebben aan wat Samana hen te bieden heeft.

15. Briefkaart aan jezelf

Deze werkvorm zet je in als je mensen een boodschap aan zichzelf wilt laten sturen. Deze werkvorm bevordert het:
- visualiseren van een doel,
- maakt het waarschijnlijker dat een doel bereikt wordt
- maakt dat mensen zich gemakkelijker tot iets verbinden. Ze geven zichzelf een opdracht, het is niet iets wat iemand anders hen oplegt.
- persoonlijke leiderschap, dat mensen verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen acties.

 16. Snoepgoed met iets extra

Deze werkvorm zet je in om mensen gericht te laten nadenken over een aantal belangrijke vragen op een speelse manier. Vragen als:
- Waar heb je het op dit moment moeilijk mee?
- Wat was voor jou een echte op-kikker de voorbije week?
- Wie vind je tof? Wat vind je tof om te doen?
- …

Het resultaat is dat je snel info krijgt over wat er echt toe doet voor mensen. Bijvoorbeeld over wat mensen echt tof vinden (wat hun goesting is). Dit maakt het mogelijk om daarna met deze info gericht iets te gaan doen. Bijvoorbeeld activiteiten organiseren die aansluiten bij wat mensen echt tof vinden.

 17. Energiemeter

Werkvorm om snel in te schatten:
- of er goesting is om iets te (nieuw) te doen bv. Heb je goesting om eens iets cultureel te doen?
- hoe mensen terugblikken op iets wat achter de rug is bv. hoe heb je de uitstap naar plaats X ervaren?

 18. Even scrabbelen

Deze werkvorm zet je in om:
- Na te denken over de talenten van de andere groepsleden.
- Ervaren welke talenten er door de andere groepsleden bij mij gezien worden.
- Een ervaringsuitwisseling en woorden geven om het over elkaars talenten te hebben in een bevestigende positieve sfeer.

19. Ik denk dat ik de enige ben die ...

Deze werkvorm zet je in om op een speelse manier zicht te krijgen op wat mensen met elkaar verbindt. Om zicht te krijgen op wat mensen gemeenschappelijk hebben. Iets wat ze graag doen, een speciaal talent dat iemand heeft …

20. Geven en nemen

Je wilt je een beeld vormen van wat mensen van de groep nodig hebben (nemen) en wat ze kunnen geven (geven). Zo wordt snel duidelijk wat de vraag van de groep is en wat mensen te bieden hebben.

Je gebruikt kaarten van afbeeldingen omdat deze het makkelijker maken om een verhaal aan op te hangen.

21. Het wapenschild

Deze werkvorm bevordert het kennismaken, openheid, begrip en acceptatie op een creatieve manier.

Deelnemers die hiermee aan de slag gaan leren elkaar kennen en krijgen snel een sterkere band met elkaar.

22. Talenten in wolk

- Je wilt zicht krijgen op de talenten die in een groep aanwezig zijn.
- Talenten benoemen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar als je gezien wordt in je talent geeft dit wel vleugels.
Deze oefening daagt uit je eigen talenten te benoemen.

23. De gemene deler

Deze werkvorm zet je in als je op zoek bent naar de ‘gemene deler’ in de groep. Deze werkvorm maakt dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan en verbinding met elkaar vinden.

24. Mijn gebuur

Je kan deze laagdrempelige werkvorm inzetten om mensen te laten spreken over de talenten van hun buurman tijdens een samenkomst. Spreken over het talent van iemand anders is soms makkelijker dan over je eigen talenten spreken.

25. De drie wijzen

Dit is een speelse werkvorm om het tijdens een samenkomst te hebben over talenten en interesses. Het spelelement van de originele Drie-Wijzen-Quiz, waarbij een van de 3 verhalen niet waar is blijft behouden. Het is net dit spelelement dat voor een vleugje humor kan zorgen.

Ondertussen wordt er wel iets geleerd over waar de talenten en de interesses van de deelnemers liggen.

26. Ballonnen

Je wilt op een speelse, zeer laagdrempelige manier een idee krijgen van wat mensen van iets vinden:
- Hoe ze terugblikken op bijvoorbeeld een uitstap of een vergadering.
- Hoe enthousiast ze zijn over een bepaald idee, bijvoorbeeld hoe warm loop je voor het idee om in te zetten op andere vormen van sociaal contact.
Deze werkvorm geeft je direct een duidelijk, zeer visueel antwoord. 

27. Wedden dat 

Je zet deze werkvorm in om tijdens een samenkomst:
- De deelnemers te laten kennismaken met elkaars talenten, vaardigheden, eigenschappen, interesses en goesting.
- De deelnemers zich te laten verwonderen en de talenten van de andere groepsleden positief te bevestigen.
- Ervaringen uit te wisselen en woorden te geven om het over elkaars talenten te hebben in een bevestigende positieve sfeer.

28. AI-summit van visie naar DOEN: niet voor, maar SAMEN doen

Als mogelijkmaker wil je een proces ondersteunen in de plaatselijke afdeling, maar hoe pak je dit aan?

Deze methodiek geeft aan welke weg je hiervoor kunt bewandelen. Stappen die je met een groep kan zetten om te komen tot een concreet en gedragen actieplan, waarbij iedereen zicht heeft op wat er hem of haar te doen staat. Je draagt het samen.

Belangrijk is om alle stappen te doorlopen met een duidelijk zicht op het einddoel.

29. Talentenronde - taakverdelingsgesprek

Werkvorm om vrijwilligers te laten kijken naar talenten, hier taal aan te geven en met elkaar te delen. Handige opstap naar het verdelen van taken.

  CONTACTINFO

 

Te boeken via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DETAILINFO

 

Deze sessies worden gebracht door een educatief medewerker van Samana en zijn gratis.