Verzekeringen

Formulieren & Documenten 

Aangifte Lichamelijke Ongevallen DVV.pdf

Aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid DVV.pdf

Aangifte Ongeval Omniumopdracht.pdf

Verzekeringen.pdf 


 

Wanneer ben jij als vrijwilliger verzekerd?

Je bent verzekerd voor alles wat je doet als vrijwilliger bij Samana!

 • Tijdens alle activiteiten uit jullie jaarprogramma
 • Tijdens het individueel contact met leden: bij mensen thuis, tijdens een wandeling, op de markt, in de winkel, in het zwembad, ... Werkelijk overal waar je in functie van je vrijwilligerswerk heen gaat!
 • Onderweg naar je vrijwilligerswerk
 • Als chauffeur (omniumverzekering wagen): Enkel wanneer je als kern voor deze verzekering hebt gekozen én de desbetreffende chauffeur op voorhand werd doorgegeven aan het Samanasecretariaat (zie verder)

Wat doen bij ongeval?

 • Indien zich iets voordoet in de kern of club, waarvan je vermoedt dat het verzekerd kan zijn, dan vul je het juiste formulier in (zie formulieren in bijlage).
  • Burgerlijke aansprakelijkheid: Wanneer je (onopzettelijk) schade hebt veroorzaakt bij iemand anders tijdens je vrijwilligersactiviteiten
  • Lichamelijke ongevallen: Wanneer je lichamelijke schade hebt opgelopen tijdens het vrijwilligen
  • Omnium autoverzekering: Enkel wanneer je als kern voor deze verzekering hebt gekozen én de desbetreffende chauffeur op voorhand werd doorgegeven aan het Samanasecretariaat
 • Bij een aangifte van een lichamelijk ongeval dient de behandelende arts eveneens de achterzijde van het formulier in te vullen.
 • Dit ingevuld formulier stuur je zo snel mogelijk terug naar het regionaal Samanasecretariaat. Indien er door omstandigheden vertraging is in het doorsturen van de formulieren, of indien je twijfelt of iets verzekerd is, dan neem je best contact op met het Samanasecretariaat, tel. 03/221 95 70.
 • Neem nooit rechtstreeks contact op met de verzekeringsinstelling.
 • Geef het slachtoffer de raad mee alle getuigschriften en/of kwijtingformulieren i.v.m. het ongeval samen te houden.
 • Vanuit de verzekering ontvangt het slachtoffer nadien de noodzakelijke documenten ter verdere afhandeling en betaling van de kosten.

Voor meer informatie en details: raadpleeg het document 'verzekeringen' in bijlage.

OMNIUM Autoverzekering

Voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand ben je automatisch verzekerd bij Samana. Daarnaast heb je als kern de mogelijkheid om aan te sluiten bij de nationale polis personenwagens, zodat vrijwilligers ook voor verplaatsingen met eigen wagen verzekerd zijn. Dit kost 2,70 euro per chauffeur. Verzekerd zijn de vrijwilligers die geregistreerd zijn in het nationale programma https://mijn.samana.be en waarbij de “omnium” aangevinkt is.

De franchise (het bedrag dat de verzekering bij schade niet terugbetaalt) bedraagt 125 euro. Deze franchise is niet van toepassing voor de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en natuurgeweld.

Welke ritten zijn verzekerd?

 • Het vervoer in functie van een activiteit of uitstap waarbij deelnemers worden vervoerd. Wij gaan er van uit dat dit de activiteiten zijn die vermeld werden in het jaarprogramma.
 • Prospectieritten ter voorbereiding van een uitstap of andere groepsactiviteit. Je meldt vooraf aan het Samanasecretariaat over welke prospectie het gaat, wanneer die gepland is en wie de chauffeur is. Dit kan per mail of via de CM-brievenbussen.
 • Je kan als kern beslissen om extra activiteiten te verzekeren (bv. Een rit naar winkel voor aankoop van voeding voor een feest). In dit geval moet je de rit vooraf doorgeven aan het Samana-secretariaat.

Indien zich een schadegeval voordoet zonder getuige of waarin de verantwoordelijke derde onbekend is, moet de politie de vaststelling doen

En deelnemers?

Net als vrijwilligers zijn ook deelnemers verzekerd voor Lichamelijke ongevallen, Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.