Solidariteitsactie en Fonds Hulp aan Zieken

Solidariteitsactie ‘Geven doet Leven’

Jaarlijks organiseert Samana een Solidariteitsactie in de vorm van een tombola.

Deze actie is echter veel méér dan een gewone tombola, het is de noodzakelijke solidariteit tot stand brengen met de bedreigde zieke mens. Het organiseren van deze Solidariteitsactie maakt het mobiliseren van vele vrijwillige verkopers zinvol én noodzakelijk.

Heel concreet wordt de opbrengst van deze Solidariteitsactie voor twee doeleinden gebruikt:

Het fonds “Hulp aan Zieken”

  • Het fonds ‘Hulp aan Zieken’ springt bij wanneer mensen geconfronteerd worden met zware, éénmalige medische kosten en zij deze, omwille van beperkte financiële mogelijkheden, niet zelf kunnen dragen. Zo redt dit fonds elk jaar honderden zieken én hun gezin uit een financiële put.
  • Het solidariteitsfonds voor chronisch zieke mensen wordt enkel en alleen door de opbrengst van de tombola in stand gehouden.
  • Tussenkomsten uit dit fonds tot 400 euro worden in de verschillende CM – regio’s opgevangen. Boven de 400 euro gebeurt dit nationaal.

Uitbouw van de plaatselijke Samanawerking

  • Op 1160 plaatsen in Vlaanderen is er een plaatselijke Samanawerking waar wordt gewerkt aan de integratie van langdurig zieke mensen in het maatschappelijk leven, dit doorheen een huisbezoekaanbod aan thuisgebonden zieke personen en een waaier aan activiteiten (uitstappen, maandelijkse ontmoetingsactiviteiten, …). Een deel van de opbrengst van de Solidariteitsactie gaat naar de uitbouw en ondersteuning van de plaatselijke werking.

De naakte cijfers

  • 35 % van de opbrengst van de Solidariteitsactie gaat naar Samana nationaal. Met dit geld wordt vooreerst betaald: het drukken van de loten, het promotiemateriaal én de prijzen. Het overgebleven geld gaat naar het Fonds “Hulp aan Zieken”.
  • 65 % van de opbrengst gaat terug naar het verbond dat de verkoop gerealiseerd heeft.
    • 30 % houdt de afdeling die de verkoop gerealiseerd heeft.
    • Het andere deel blijft verbondelijk en wordt aangewend voor de verdere ondersteuning van de plaatselijke Samanawerking via de jaarlijkse subsidies en de ondersteuning van de sectorale werking, en voor het regionaal fonds hulp aan zieken (voor alle aanvragen beneden de 400 euro).