Aangepaste vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten

Aangepaste vergoedingsregeling voor gemaakte onkosten3 mei verzonden we onderstaande mail naar alle vakantievrijwilligers van provincie Antwerpen. We voegen hem hier nogmaals toe, zodat zeker iedereen deze informatie krijgt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de verplaatsingen voor vakantieverantwoordelijken en verantwoordelijken zorg volledig worden terugbetaald. 

Beste vrijwilliger,

Zoals Johan Tourné, de directeur van Samana, in november aankondigde, hebben de historische veranderingen binnen CM een grote invloed op de werking van Samana. Alle diensten en voordelen van CM, waaronder Samana, worden vanaf nu geleidelijk aan op dezelfde manier georganiseerd. Zo worden ook in de vakantiewerking de verschillen tussen de regio’s stilletjes aan weg gewerkt. Daarom sturen we je deze mail ter verduidelijking van 2 belangrijke beslissingen voor alle vakantievrijwilligers in Vlaanderen.

Op het vlak van verplaatsingskosten werd besloten om voor alle vakantievrijwilligers in Vlaanderen alle verplaatsingskosten in opdracht voor de vakanties boven de 50 km (enkel) per verplaatsingsdag te betalen aan 0,25 euro per kilometer en op basis van de reële kost van trein-, tram-, of busticket. (Voor vakantieverantwoordelijken en verantwoordelijken zorg is een andere regeling van toepassing) Let wel, indien er een bus is voorzien naar het vakantiehuis en je beslist zelf om niet met deze bus mee te rijden, maar met de auto of het openbaar vervoer te gaan, dan zijn deze kosten ten jouwe laste. In dit geval is het immers de bedoeling dat alle deelnemers, ook de vrijwilligers, met de bus mee rijden, zodat de vakantiegangers van in het begin tot het einde van de vakantie de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen.

Zonder jouw engagement kunnen we mensen met een chronische ziekte ook geen betaalbare vakanties aanbieden. Namens al deze mensen, is Samana je dan ook enorm dankbaar voor je engagement. Daarom werd besloten om tijdens elke vakantie een waarderingsbudget te voorzien van 15 euro per vrijwilliger (ook stagiaires). Dit bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een traktatie of een attentie. Het is echter geen forfaitaire onkostenvergoeding en kan/mag dus niet contant aan vrijwilligers uitbetaald worden. We vragen de vakantieverantwoordelijken wel om dit te gebruiken om jou als vrijwilliger eens extra in de watten te leggen, want je verdient het!