Wist je dat…

Wist je dat…Wist je dat we in het kader van de Warme Buurt samenwerken met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? Je vindt hun gebedshuis in Merksem. Enkele dames uit deze groep engageren zich als vrijwilliger bij de Warme Buurt. We vroegen hen om eens wat meer over zichzelf te vertellen. Ze bezorgen ons onderstaande tekst.

 


De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een internationale religieuze organisatie met afdelingen in 206 landen in Afrika, Noord Amerika, Zuid Amerika, Azië, Australië en Europa. Het is de meest dynamische denominatie van de islam in de moderne geschiedenis, met tientallen miljoenen leden wereldwijd. Het huidige hoofdkwartier van de gemeenschap bevindt zich in Londen.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap België werd opgericht in 1985 en heeft centra in Brussel, Hasselt en Antwerpen. Ze neemt actief deel in samenleving en vindt integratie erg belangrijk. Ze heeft ongeveer 1500 leden in België van verschillende nationaliteiten. Het jaar rond organiseert de gemeenschap verschillende activiteiten, sportieve en educatieve programma’s op provinciaal en nationaal niveau, opendeurdagen en interreligieuze dialoog.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias al gekomen is in de persoon van MirzaGhulam Ahmad(as) van Qadian. Ahmad(as)verklaarde de metaforische “tweede komst van Jezus(as)van Nazareth” te zijn, alsook de goddelijke begeleider, wiens komst voorspeld was door de Profeet van de islam, Mohammed(saw). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat Ahmad(as), net als Jezus(as), door God gestuurd is om een einde te maken aan religieuze oorlogen, bloedvergieten te veroordelen en de morele waarden, rechtvaardigheid en vrede te herstellen. De komst van Ahmad(as) heeft een nooit geziene heropleving van de islam met zich mee gebracht. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen de islam en fanatieke praktijken door de ware leer van de islam krachtig te verdedigen. Hij erkende ook de nobele leer van grootse religieuze stichters en heiligen zoals Zoroaster(as), Abraham(as), Moses(as), Jesus(as), Krishna(as), Buddha(as), Confucius(as), LaoTzuandGuruNanak, en verduidelijkte hoe deze religies en leerstellingen convergeerden naar één ware islam.

Elke vorm van terreur en terrorisme wordt categoriek verworpen door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Ahmad(as) legde er meer dan een eeuw geleden al de nadruk op dat een agressieve “Jihad met het zwaard” geen plaats heeft in de islam. In plaats hiervan leerde hij zijn volgelingen om een “Jihad met de pen” zonder bloedvergieten te voeren om de islam te verdedigen. Ahmad(as) zelf heeft hiervoor meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven geschreven. Hij heeft honderden speechen gegeven en nam deel aan publieke debatten. Zijn zorgvuldige en rationele verduidelijking en interpretatie van de islam lieten het conventionele Moslim gedachtengoed wankelen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zet de inspanningen om de echte islam te laten heropleven verder en verspreid de gematigde en ingetogen leer van Ahmad(as)ondanks de bittere oppositie van delen van de moslim wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bevestigt de scheiding tussen staat en religie. Meer dan een eeuw geleden leerde Ahmad(as) zijn volgelingen om de heiligheid van zowel de religie als de overheid te beschermen, om godsvruchtige zielen en gehoorzame burgers te worden. Hij waarschuwde voor irrationele interpretaties van uitspraken in de Koran en foutieve toepassingen van islamitische wetten. Hij uitte zijn zorgen over de bescherming van de rechten van Gods schepselen voortdurend. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verdedigt ook vandaag de universele mensenrechten en pleit voor de bescherming van religieuze en andere minderheden. De Gemeenschap is een voorstander van opleiding en emancipatie van vrouwen. Haar leden zijn de meest gezagsgetrouwe, opgeleide en geëngageerde moslims ter wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale spirituele leider. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad(as) zijn volgelingen aan de belofte van God om de boodschap van de islam te beschermen met het kalifaat (spirituele instelling als opvolging van een profeet). De gemeenschap gelooft dat het hooghouden van de echte waarden van de islam, en het verenigen van de mensheid enkel kan door het instituut van het kalifaat. Sinds zijn overlijden in 1908 werd Ahmad(as) opgevolgd door vijf spirituele leiders (kaliefen). De vijfde en huidige kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, HazratMirzaMasroor Ahmad, verblijft in het Verenigd Koninkrijk. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft onder de spirituele leiding van de kaliefen meer dan 15000 moskeeën, 500 scholen en 30 hospitalen gebouwd. Ze heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vertaald. Ze verspreidt de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie via een satelliettelevisiekanaal dat 24 uur per dag uitzendt.