Ziekenzorg heet binnenkort “Samana”

Ziekenzorg heet binnenkort "Samana"

Na een lange zoektocht keurde de Raad van Bestuur van Ziekenzorg CM het voorstel van de nieuwe naam en logo definitief goed. ‘Samana’ is de nieuwe naam voor onze vereniging die chronisch zieke mensen uitnodigt en versterkt om hun leven zelf (opnieuw) in handen te nemen, die mantelzorgers ondersteunt om hun naasten dagelijks bij te staan. Een nieuwe, wervende naam voor onze vereniging die kandidaat-vrijwilligers op een enthousiaste wijze uitnodigt een sociaal engagement op te nemen. Een naam die optimisme en solidaire warmte uitstraalt.

We zijn ontzettend blij met deze naam, want het aanbod van onze vereniging is waardevoller, noodzakelijker en groter dan ooit. Maar onze huidige naam riep voor steeds meer mensen een fout beeld op of vormde zelfs een drempel. Daarom gingen we allemaal samen op zoek naar een nieuwe naam. Massaal stuurden jullie kernwoorden in die de naam diende uit te stralen of jullie deden een voorstel van nieuwe naam. We ontvingen een rijkdom aan respons en creatieve ideeën.

Lees meer...

De Warme Buurt in het A-blad

De Warme Buurt in het A-bladIn april verscheen er een artikel over de Warme Buurt in het A-blad. Een reporter volgde vrijwilligster Irène tijdens haar bezoek bij Hortense. Beide dames vertellen uitgebreid over hun ervaringen met de Warme Buurt en zetten onze werking op die manier eens positief in de schijnwerpers. Een dikke merci daarvoor!

Je kan hier het volledige artikel lezen.

De kunst van het ouder worden

De kunst van het ouder worden

Verlies is een centraal thema bij het ouder worden. Het al dan niet beheersen van de kunst van het verliezen maakt dat men al dan niet bevredigend ouder wordt.

Heel belangrijk hierbij is de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon: iemand tegenover wie je alles kwijt kan, die luistert, maar je ook kan tegenspreken. En bovenal: iemand die kan troosten.

Lees meer...

Workshop Massagetechnieken

Massagetechnieken

Op donderdagnamiddag 26 april organiseren we een workshop rond massagetechnieken. Massage kan namelijk heilzaam zijn voor mensen die pijn hebben.

Maar als vrijwilliger is het niet vanzelfsprekend om dit zomaar toe te passen. Tijdens deze training helpen we je op weg aan de hand van eenvoudige massagetechnieken, nuttige tips, informatie en vooral praktische oefeningen. Gemakkelijk zittende kledij is noodzakelijk. Neem zeker ook een klein handdoekje mee.

Lees meer...

Ouderenmis(be)handeling: pik jij misschien wel signalen op?

Ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling kan vele vormen aannemen. Het gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling maar ook subtielere vormen zoals financieel voordeel willen halen (financiële uitbuiting), niet voldoende omkijken naar zijn of haar ouders (verwaarlozen), onvoldoende goede zorg geven… Als vrijwilliger zie en hoor je veel over hoe mensen uit de omgeving met de oudere omgaan. De kans dat je zaken opmerkt waarvan jij vindt dat ze niet correct zijn, is dan ook groot.

Wat is ouderenmis(be)handeling? Wat niet? Welke vormen zijn er? Hoe kun je alert zijn en het herkennen? Wat doe je als je het opmerkt? Leer er alles over tijdens een lezing op woensdagavond 8 juni in Wilrijk, gebracht door Evelien Van Hauwaert, die als vormingsmedewerker verbonden is aan het Vlaams Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling. Zij helpt ons op weg om zaken beter op te merken en hoe er mee om te gaan.

Lees meer...

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

In mei organiseren we twee bijeenkomsten voor mantelzorgers. Ben je zelf (ex-)mantelzorger of ken je iemand die hier graag bij zou zijn? Lees dan zeker verder!

Praatcafé dementie: zaakwaarneming, lastgeving, bewindvoerder, vertrouwenspersoon,…

Praatcafé dementie

Wat als mensen met dementie niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en zelf hun financiën en bezittingen kunnen beheren? Welke veilige afspraken en maatregelen zijn volgens de huidige wetgeving mogelijk? Wie krijgt volmacht om bepaalde beslissingen voor de zorg en het beheer te nemen? Kom alles over dit onderwerp te weten op het praatcafé dementie op woensdag 18 mei in Antwerpen!

Lees meer...

Café Soiree: Niet bewezen, wel gelezen

Café Soiree: Niet bewezen, wel gelezenWe worden dagelijks overspoeld met informatie over ziekte en gezondheid. Als we ergens iets voelen, zoeken we alvast zelf op wat er mogelijks mis is. Op het internet, in de media, via digitale platformen, gezondheidsapps allerhande, ...

Maar is al deze informatie ook betrouwbaar? Worden we niet bewust of onbewust om de tuin geleid? Hoe kunnen we hier het kaf van het koren scheiden? En tot slot, hoe gaan we met deze informatie om, bijvoorbeeld in de relatie met onze zorgverstrekkers? Kom alles over dit onderwerp te weten op de café soiree van CM!

PRAKTISCH

Jonge mantelzorgers gratis naar Walibi op 16 mei!

Jonge mantelzorgers gratis naar Walibi op 16 mei!In het kader van de Johh-trofee (“jonge helpende handen”) is Ziekenzorg CM op zoek naar jonge mantelzorgers. Ken jij jongeren die dag in dag uit voor een zieke of zorgbehoevende ouder of grootouder zorgen? Vertel hen dan zeker dat ze op 16 mei van harte welkom zijn in Walibi om samen met andere jonge mantelzorgers eens flink in de watten gelegd te worden.

Lees meer...