Beleidsplan - Cluster 6

Plaatselijke Werking Actielijn 1

We realiseren sociaal contact in de buurt en doorbreken het isolement. Maatwerk en de wensen van chronisch zieke en eenzame mensen staan hierin centraal. We experimenteren met nieuwe vormen van sociaal contact.

Wie?

Hiervoor zoeken we vrijwilligers die in hun plaatselijke kern(en) willen experimenteren met nieuwe vormen van huisbezoek en kleinschalige activiteiten. Beroepskrachten in deze werkgroep zullen als mogelijkmakers meewerken en de nodige ondersteuning geven om experimenten te helpen slagen en het onderling leren te faciliteren.

Plaatselijke Werking Actielijn 4

We zetten sterk in op plaatselijke samenwerking, intern en extern.

Wie?

Voor deze actielijn zijn we op zoek naar mensen die bereid zijn om zoek te gaan naar geslaagde experimenten van samenwerking, intern en extern om vanuit die inspiratie de samenwerking binnen Samana op plaatselijk niveau te stimuleren.

Plaatselijke Werking Actielijn 5

We gaan na wat de culturele functie verder kan betekenen binnen onze organisatie, hoe we deze verder invullen en hoe plaatselijke groepen hierop kunnen inspelen.

Wie?

Hier zoeken we mensen (chronisch zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten) die cultuur met grote en kleine k een warm hart toedragen. Mensen die veel goesting hebben om zelf met cultuur bezig te zijn, die graag iets organiseren en die anderen willen inspireren om mee te doen.

Mantelzorg Actielijn 4

We brengen meer synergie en samenhang in onze werking t.a.v. mantelzorgers en de chronisch zieke mensen die zij verzorgen.

Wie?

Voor deze actiegroep zoeken we mensen die synergie met andere werkingen en aandacht voor mantelzorgers in de andere domeinen belangrijk vinden. Personen die graag nieuwe relaties leggen, die goesting hebben om op pad te gaan en dingen willen uitproberen, volhouders ook, die niet snel opgeven.