Beleidsplan - Cluster 5

Blijven Reizen Actielijn 1

We werken sterker samen om ons aanbod te realiseren. Intern komen we op basis van een globaal tijdspad tot een sterke provinciale en Vlaamse samenwerking en werken we een aantal experimenten uit voor samenwerking over de verbonden heen. Extern gaan we samenwerkingsverbanden aan die ons aanbod kunnen diversifiëren en versterken.

Wie?

We zoeken groepsleden die energie krijgen van samenwerken met mensen die ze nog niet zo goed kennen, die mogelijkheden zien en willen uitproberen en die verschillen tot een meerwaarde kunnen maken. Bovendien hebben we voor het gedeelte rond de infofiches ook een paar mensen nodig die graag info verzamelen en delen, die goed kunnen ordenen en sorteren, en hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden zodat we snel van start kunnen gaan.

Blijven Reizen Actielijn 2

We werken bij de uitbouw van ons vakantieaanbod vraaggericht, waarbij de individuele wensen en keuzes van de vakantieganger centraal staan, hij/zij eigen initiatieven kan uitwerken en maatwerk gestimuleerd wordt.

Wie?

Voor deze actielijn hebben we mensen nodig met echte luisterende oren, niet alleen gedreven om te weten wat chronisch zieke mensen willen, maar ook geïnspireerd om met die dromen en wensen aan de slag te gaan. Zachtmoedige doorzetters dus die op eigen terrein graag initiatief willen nemen en gaan experimenteren.

Blijven Reizen Actielijn 3

We faciliteren lotgenotencontact tijdens onze vakanties, deelnemers delen ervaringen en vriendschappen tijdens onze vakanties.

Wie?

Voor deze actielijn zijn we op zoek naar vrijwilligers en beroepskrachten die graag bezig zijn met groepsdynamiek. Mensen die leergierig zijn en (nog meer) bedreven willen worden in het scheppen van een groepssfeer waarin vriendschap alle kansen krijgt. Zij gaan met externe ondersteuning leren en met dit thema experimenteren in hun eigen groepen.

Blijven Reizen Actielijn 4

We expliciteren de verschillende rollen en (deel)taken van een vrijwilliger en een persoonlijke begeleider en werken naar meer taakdifferentiatie binnen deze rollen.

Wie?

Voor deze actielijn zoeken we mensen die graag willen experimenteren met diversiteit in vrijwilligerstaken en er misschien al goede ervaringen mee hebben. We willen groepsleden die dingen willen uitproberen omdat ze geloven dat deze actielijn onze werking kan dynamiseren en de broodnodige nieuwe vrijwilligers kan opleveren.