Beleidsplan - Cluster 3

Plaatselijke Werking Actielijn 2

Plaatselijke initiatieven groeien sterker vanuit de goesting en het talent van chronisch zieke mensen, mensen met een beperkt sociaal contact , mantelzorgers en vrijwilligers. De zelforganisatie en eigen initiatief van vrijwilligers staan centraal in de verdere vormgeving van de plaatselijke werking.

Wie?

De vrijwilligers en beroepskrachten die in deze actiegroep meedoen zijn leergierig en willen bedreven worden in het herkennen, uitnodigen, aantrekken, aanmoedigen en benutten van ieders talenten. Zij gaan met externe ondersteuning leren en experimenteren met dit thema in hun eigen omgeving.

Mantelzorg Actielijn 3

We maken mogelijk dat mantelzorgers zich als vrijwilliger kunnen engageren, we creëren een ambassadeurschap zodat (ex-)mantelzorgers hun expertise delen en kunnen inzetten binnen onze vereniging om andere mantelzorgers kracht te geven.

Wie?

Voor deze actiegroep zijn we op zoek naar (ex-)mantelzorgers die vanuit hun eigen situatie en expertise en met een aantal communicatieve vaardigheden in de rugzak de situatie van mantelzorgers onder de ruime aandacht kunnen brengen en initiatieven kunnen stimuleren die mantelzorgers méér kracht geven.

Blijven Reizen Actielijn 6

We kiezen resoluut voor vrijwilligers in de uitbouw en realisatie van ons (respijt)aanbod. We zorgen voor een goede omkadering en statuut van vrijwilligers.

Wie?

We zoeken mensen met frisse ideeën over het werven van vrijwilligers en/of bedreven zijn in contacten leggen en mensen inspireren om zich te engageren en Blijven Reizen uit te proberen. Mensen met een hart voor vrijwilligers die out of the box aan de slag willen gaan.