Beleidsplan - Cluster 2

Ariadne Actielijn 3

We versterken de belangenbehartiging voor chronisch zieke mensen en werken hiervoor het concept centrale sturing ondersteund door sterke regio’s uit.

Wie?

We zoeken mensen die graag meewerken aan visie en beleid. Mensen met een mening die tegelijk ook echt bereid zijn om van gedachten te wisselen en een constructieve dialoog te voeren, met een gedragen resultaat tot gevolg.

Ariadne Actielijn 6

We gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor situaties waarin beperkte mobiliteit een drempel is voor deelname aan onze werking en zetten hier experimenten rond op.

Wie?

We hebben in deze actiegroep mensen nodig die gedreven zijn om te sensibiliseren op vlak van mobiliteit en graag meewerken aan het realiseren van concrete ideeën. Wie inspiratie heeft en graag dingen uitprobeert, zit in deze actiegroep op zijn plaats.

Mantelzorg Actielijn 2

We werken verder een visie uit over de positie van mantelzorgers in de thuiszorg en realiseren een erkende plaats voor mantelzorgers in de eerstelijnszorg.

Wie?

Voor deze actiegroep zijn we op zoek naar mantelzorgers die vanuit hun eigen situatie de dialoog willen zoeken met thuiszorgdiensten en beroepskrachten die hier samen met hen een project rond willen bouwen. We hebben mensen nodig die zich willen engageren voor een project dat pionieren vraagt en waarin relaties leggen belangrijk zal zijn.

Mantelzorg Actielijn 5

Belangenbehartiging. We faciliteren een uitwisselingsproces/mantelzorgnetwerken om blijvend samen met mantelzorgers hun verschillende noden te detecteren, samen beleidsvoorstellen uit te werken en actie te voeren om de situatie van mantelzorgers te verbeteren.

Wie?

We zoeken mantelzorgers en ex-mantelzorgers die goesting en energie hebben om deze belangenbehartiging op te nemen en die in eerste instantie bereid zijn om mee te werken in de belangengroep mantelzorg. In tweede instantie zijn dit mantelzorgers die wensen mee te werken met de experimenten en acties die we op dit vlak opzetten.

Blijven Reizen Actielijn 5

We stellen betaalbaarheid van de vakanties voorop en werken hiervoor maatregelen uit die prijsdifferentiatie mogelijk maken en financiële drempels verkleinen.

Wie?

Voor deze actielijn hebben we mensen nodig die wakker liggen van de betaalbaarheid van vakantie voor chronisch zieke mensen. Mensen die dingen willen onderzoeken en uitproberen, die samen met chronisch zieke mensen het onderste uit de kan willen halen.