Beleidsplan - Stap jij mee?

Oproep 'Stap mee'

Beste,

Stap verder mee!

Tijdens de draaggroep beleidsplan, begin juni 2015, werd het nieuwe beleidsplan 2016-2020 van Samana inhoudelijk op punt gezet. Dit werk werd enkele weken later door de Raad van Bestuur bekrachtigd.

Dit nieuwe beleidsplan kreeg de naam ‘PULSAR’-plan mee. Pulsar is een snel ronddraaiende ster die elektromagnetische straling uitzendt. Het is een bron van straling en energie, net zoals dit nieuwe beleidsplan wenst te zijn. Met een positieve en constructieve ‘puls’ wil dit plan een (inspiratie)bron zijn voor iedereen die zich engageert om de doelstellingen van Samana mogelijk te maken.

Net zoals een Pulsar wil dit beleidsplan een kettingreactie te weeg brengen, energie en activiteit die zich steeds meer vermenigvuldigt en die voor de nodige (uit)straling en energie zorgt.

De inhoud en richting zijn nu duidelijk. De realisatie van dit nieuwe beleidsplan omvat 30 actielijnen.
Voor de meeste actielijnen (25) wordt nu een actiegroep opgericht, om de toevertrouwde actielijn in praktijk te brengen en zodoende méé dit beleidsplan te realiseren.
Voor deze actiegroepen zijn we nog op zoek naar mensen met goesting die mee hun schouders willen plaatsen onder één of meerdere actielijnen.

Concreet:

Graag nodigen we jou uit om actief mee te werken in één of meerdere actiegroepen. We rekenen heel sterk op jouw enthousiasme en deskundigheid om actief mee te werken aan die realisatie van dit nieuwe beleidsplan. We hopen echt op jouw participatie!

Verder ontdek je een overzicht van alle actielijnen en een korte omschrijving wie we juist zoeken. Bijna een echte vacature-krant.
Neem deze door en laat ons weten aan welke actielijnen jij wenst mee te werken (letterlijk en figuurlijk).
Dit kan door ons bijgevoegd actieblad terug te bezorgen. Graag ten laatste op 15 oktober 2015. In de loop van november 2015 starten deze actiegroepen op.
Mensen die zich al engageerden tijdens de draaggroep beleidsplan hoeven dit natuurlijk niet opnieuw te doen. Dat staat al genoteerd.

We kijken hoopvol uit naar jullie feedback en jullie enthousiasme en goesting om samen dit Pulsar-beleidsplan Samana te realiseren.

Vriendelijke groeten
Patrick Van Colen - Nationaal Voorzitter
Johan Tourné - Nationaal secretaris