Beleidsplan - Algemene actielijnen

Algemeen Actielijn 2

We betrekken meer mensen van een andere etnische achtergrond binnen Samana. Een doe-werkgroep realiseert een aantal experimenten en inspireert om op dit vlak stappen vooruit te zetten.

Wie?

We zoeken mensen die gebeten zijn door het diversiteitsthema en/of al dingen ondernemen op dit domein, misschien zelf van een andere ethnische origine zijn en/of in hun lokale omgeving contacten hebben die ze kunnen mobiliseren. We zijn er op uit om hen met interne begeleiding en externe expertise te ondersteunen in het ondernemen van acties.