Aftrekbare giften

Gepubliceerd: dinsdag 22 december 2015 15:34

Samana kan attesten afleveren zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Je moet persoonlijk storten op rekeningnummer BE82 7995 5039 4368 (BIC-code: GKCCBEBB) van Samana, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.

Vermeld duidelijk: ‘Gift voor kern …. van gemeente …., verbond Antwerpen'.

De begunstigde (een plaatselijke kern, Ziekenfonds, ...) moet een attest van ‘juist gebruik’ overmaken aan het nationaal secretariaat (een modelattest vind je hier). De gift wordt via het verbondelijk secretariaat teruggestort naar de kern.

Een fiscaal attest wordt in het begin van het volgende jaar afgeleverd aan de schenker om bij te voegen bij de belastingsaangifte van het lopende jaar.

Het minimumbedrag voor deze giften bedraagt sinds 1 januari 2011 40 euro.

Toelichting bij het attest: