Advent en kerstteksten

Teksten als bouwstenen voor een bezinning, gebedsdienst of eucharistie

Klik hier voor een PDF-versie van deze teksten.

Verwachtingen – advent gebeurt op onverwachte momenten!

Het kan gebeuren
dat je verwachtingen in het leven
een ferme deuk krijgen.

Het kan gebeuren
dat je iemand tegenkomt
die zijn verwachtingen in het leven
dreigt op te geven.

Het kan gebeuren
dat jij die iemand bent.

Het kan gebeuren
dat het lijkt alsof niemand
nog iets verwacht van jou.

Het kan gebeuren
dat je meer kwaliteit van leven
verwacht.

Laat vooral dan niet na
om ergens je diepste, je eerste en laatste verwachtingen
uit te spreken, soms zelfs door stil bij iemand te zijn.

Durf vooral dan
te zeggen aan anderen wat je van hen verwacht
met realiteitszin en liefdevol verlangen.

Verwacht vooral dan nieuw leven
-waar twee of meer echt samenzijn,
zal het zeker gebeuren, leven, volop leven,
desnoods van vooraf aan.

  1. Hoe reageer jij als mensen hun verwachtingen dreigen op te geven?
  2. Wat is jouw belangrijkste levensverwachting nu op dit moment?

Ontferm U en wees liefde

Ontferm U, God, over elke mens die machteloosheid ervaart.
Wees Gij op één of andere manier kracht genoeg.
Blijf niet afwezig, God. Wees liefde in onze harten.

Ontferm U, God, over elke mens die zorgen heeft.
Dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun vragen.
Blijf niet afwezig, God. Wees liefde in onze harten.

Ontferm U, God, over allen die zich boven anderen wanen.
Dat zij toch in eenvoud door de knieën gaan.
Blijf niet afwezig, God. Wees liefde in onze harten.

Nieuw leven

Wil je nieuw leven wekken?
Mag het echt dat van diep in jou
nieuw leven gebeurt?

Zoek dan niet naar grote woorden.
Hou het niet bij grote wereldveranderingen,
die in één, twee, drie zouden moeten gebeuren.

Maar hou het bij fijne gebaren en gemeende woorden.
Stel die gebaren één voor één, schrijf de woorden,
traag en denk aan wie ze nodig heeft.

Ga de straat op met een ‘goeiendag’,
kijkend recht in de ogen van de ander,
met een glimlach, lief en ongedwongen.
Het nieuwe leven kan zomaar gebeuren.

Durf je tijd te geven vanuit “Hoe is ’t ermee?”
en luister met beide oren en gun de ander
een plek in welke kamer van je hart ook.
Het warme leven kan zomaar gebeuren.

Schrijf je wensen naar wie je al veel te lang
van plan was om contact te nemen en wens
dat de ander zich daardoor gewenst voelt.
Het onverwachte leven kan zomaar gebeuren
Laat je vooral vertederen door wie kwetsbaar is.
Durf mee verontwaardigd zijn met wie gekwetst werd.
Zoek je kracht waar je ze altijd al gevonden hebt:
in de verbondenheid, die je niet zomaar wil opgeven.
Het krachtig leven kan zomaar gebeuren.

Herleid je verhaal van zingeving bij de jaarwisseling
naar de belangrijkste woorden “ Dank u.” of “Het spijt mij.”
en ga door de knieën zoals wijze mensen die gerust
grote afstanden willen afleggen om vrede te stichten.
Het lichtgevend leven kan zomaar gebeuren.

Til het verloren schaap op je schouders
of druk het tegen je warm hart en zie
hoe ze van de wereld een ‘stal’ hebben gemaakt.
Het hartverwarmend leven kan zomaar gebeuren.

Ik, zegt de zieke medemens …

Ik, zegt de zieke medemens, ik weet wat het is:
dat de tijd plotseling stil staat, dat je de tijd wil terugdraaien,
dat je verlangt naar iemand met een eeuwigheid tijd.

Ik, zegt de zieke medemens, ik voel wat het is:
dat je opgejaagd doorgaat en het belangrijkste voorbijloopt,
tot je jezelf tegenkomt en botst, moeilijk, want zo onverwacht.

Ik, zegt de zieke medemens, ik weet wat het is:
dat je afhankelijk bent van anderen, dat je wacht, oneindig lang.

Ik, zegt de zieke medemens, ik weet wat het is:
een bezoek of telefoongesprek plannen en het komt er weer niet van.
Je kijkt boos naar jezelf, omdat het weer is mislukt.

Ik, zegt de zieke medemens, ik weet wat het is:
jouw goede bedoelingen en jouw geven van tijd tot tijd,
mijn diepste verlangens en jij bij mij, van tijd tot tijd.

Ik, zegt de zieke medemens, ik weet wat het is:
dankbaarheid en dit zeggen van tijd tot tijd,
en daardoor weer leven, nieuw leven, en jij
die ook iets verwacht van mij; echt nodig zijn,
hoe fijn, dit te mogen zijn, voor minstens iemand.

  1. Welke oproep hoor je onrechtstreeks door de zieke medemens naar jou toe nu op dit moment?
  2. Wat betekent het voor jou dat je aan de zieke medemens het beste van jezelf mag geven en vaak dankbaarheid ontvangt?

Blijde boodschap

Ik wens je de kracht van de vreugde van Maria,
die een lange weg ging, omdat Elisabeth net als zij
nieuw leven verwachtte. Ik wens je de kracht
om je geluk met iemand te delen.

Ik wens je de kracht van het ja-zeggen van Maria,
die het onverwachte liet gebeuren na de woorden van een engel,
iemand van God gezonden, weet je wel. Ik wens je een engel,
zodat je verder ja zegt tegen het leven.

Ik wens je de kracht van trouw zijn zoals Jozef,
die aanvaardde dat zijn eigen kracht en talenten
niet het belangrijkste waren om toekomst mogelijk te maken.
Ik wens dat je trouw kunt blijven, zolang dit toekomst geeft.

Ik wens je de kracht van herders in het open veld,
die de sterren van hoop tellen, terwijl ze hun schapen
liefkozen, vooral dat ene, dat bijna helemaal verloren was.
Ik wens dat je er bent voor gekwetste en gebroken mensen.

Ik wens je de kracht van warme verbondenheid,
als je je klein voelt als een kind dat niet van tel is,
zodat je je de koning te rijk voelt.
Ik wens jou naast iemand en iemand naast jou.

Ik wens je de kracht van koninklijke wijsheid,
zodat je andere wegen dan macht en eigen gelijk gaat,
om anderen te zeggen, wat echt gelukkig maakt.
Ik wens dat je vrede maakt, daar,
waar mensen tegenover elkaar staan.

Ik wens je de kracht van verdieping,
zodat je ten diepste voelt waar het op aan komt,
wie jou draagt en wat jou bezielt.
Ik wens je diep in de armen van Iemand.

  1. Welke van bovenstaande wensen spreken je nu het meest aan?
  2. Wat wens je zieke medemens vooral?

Voorbeden in de kersttijd

Voor koppels die geen kinderen kunnen krijgen.
Dat zij de vruchtbaarheid van hun relatie anders begrijpen
en gelukkig zijn en maken.

Voor nieuw samengestelde gezinnen.
Dat zij het geluk van elk kind voor ogen hebben.

Voor ouders of grootouders die een kind verloren hebben.
Dat zij zo’n pijnlijke ervaring mogen blijven ter sprake brengen.

Voor ouders die mantelzorger zijn en zich dag in dag uit wegcijferen.
Dat zij attente mensen in hun omgeving mogen ontmoeten.

Voor volwassenen die zorgen voor hun zorgbehoevende ouder(s).
Dat zij dit zien als zinvolle taak en als geschenk uit dankbaarheid
ondanks de beperkingen die dit met zich mee kan brengen.

Voor homoseksuele relaties vandaag.
Dat zij hun verschillen zien en elkaar verrijken.

Voor man-vrouwrelaties. Dat zij toekomst geven aan elkaar
en aan hun kinderen en elkaar niet voorbij lopen
in de drukte van het bezig zijn.

Voor alle mensen die vrijwillig of beroepsmatig in de zorg actief zijn.
Dat zij respect en waardering ervaren voor hun intense opdracht.

Voor allen die zich kwetsbaar weten.
Dat zij samen met anderen krachtig zijn.

Voor hen die in het voorbije jaar iemand verloren.
Voor hen die ernstig ziek werden.
Dat zij de moed niet verliezen en genoeg steun ervaren.Beste vriendinnen en vrienden van Samana,

hierboven dus een aanbod van teksten als bouwstenen, waarmee een bezinningsmoment of een gebedsdienst of een eucharistieviering kan opgebouwd worden in de advent of in de kersttijd.
Het is geen gedetailleerde viering als gesneden brood, omdat er in die periode zoveel verschillen zijn, minstens omdat er niet altijd een priester of diaken beschikbaar of bereid is, maar ook omdat de een in volle advent viert en de ander in de kerstperiode. Maar bv de voorbeden: er staan er veel teveel. Je kiest dus zelf welke je het best passend vindt.

Voor een eucharistieviering heb je alvast gebeden ter ontferming, bezinningsteksten en voorbeden. In overleg kom je wel tot gebeden en de keuze van een evangelie. Ook de tekst ‘Blijde Boodschap’ is evangelisch.

We mogen hopen dat er gebruik kan van gemaakt worden.
i.o. Luc Vandenabeele
voor nog meer ondersteuning : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PS: Welzijnszorg zorgde ook voor diepgaand zingevingsmateriaal.
In de liturgiemap, in ‘Inspirerende teksten, te vinden via de site www.samentegenarmoede.be
Vanaf de advent 2016 wordt de nieuwe versie van het Onze Vader gebruikt. Het is goed dat die ook gekend raakt.